Aan de seniorenleden van de vv Rood Zwart Baflo

Aan het bestuur wordt de laatste tijd de vraag gesteld of er weer een tweede team zal komen in het seizoen 2018/2019. Vanaf 19 februari zijn wij aan de slag gegaan om onze visie voor de komende jaren vast te stellen. Hierbij hebben we ook een vertegenwoordiger van de afdeling zondag en twee leden van het teruggetrokken tweede elftal betrokken.

Tijdens de laatste bestuursvergadering van 23 april is er geïnventariseerd hoeveel senioren op dit moment lid zijn van onze vereniging. Het blijkt dat er nu 47 senioren leden voor de zaterdagafdeling en 22 seniorleden voor de zondag afdeling zijn, dat is genoeg voor vier seniorenteams teams. Er zal dan ook op de ledenvergadering worden voorgesteld dat er drie teams zullen deelnemen op de zaterdag en 1 team voor de zondag in de competitie van 2018/2019. We willen inventariseren of er de behoefte bestaat om een extra trainer te contracteren voor het tweede team op zaterdag eventueel in combinatie met de zondag afdeling.

Een uitgebreide agenda voor de extra ledenvergadering op 1 juni zal na de bestuursvergadering van 14 mei worden gepubliceerd.

Namens het bestuur,

Jan Bolt voorzitter.