Normen en waarden

Aan alle leden van Rood Zwart Baflo

Wij als bestuur van RZB streven  ernaar dat iedereen het naar hun zin moeten hebben bij onze vereniging. Niet altijd kunnen wij aan ieders wens voldoen. Verwachten dan ook dat ieder lid de regels naleeft zoals die verwoord zijn in onze statuten .

Ook binnen het speelveld gelden er regels. Regels die door de KNVB zijn opgesteld. Eén van de regels zijn dat er normen en waarden gelden.

Bij iedere vereniging klein of groot kampen met deze regel omdat deze weleens overschreden worden. Taalgebruik richting wie dan die ook ongepast zijn. Zelfs verwerpelijk zijn.

Ook gedrag hoort hier bij en onlosmakelijk verbonden is met het taalgebruik.

Racistische taal, bepaalde ziektes roepen of menen je tegenstander een doodschop moeten te verkopen mag en kan geen plaats hebben binnen onze vereniging.

Ook bij onze vereniging komen geluiden binnen dat deze normen en waarden weleens overschreden worden door leden die lid zijn van RZB.

Ook buiten het speelveld menen dat mensen ongefundeerd hun grieven moeten kunnen uiten .

Beslissingen van onze scheidsrechters, bestuursleden of vrijwilligers die geheel belangeloos onze vereniging een warm hart toedragen zal men moeten respecteren.

Ook bij de KNVB komen deze geluiden binnen. Zij starten ook een actie om iedereen bewust te laten worden dat het zo genoeg is.

.Doet pijn als je binnen je familie of vrienden hieraan dierbaren hebt verloren.

Wij als bestuur kunnen dan ook maar een straf bedenken en dat is de “rode kaart” ongeacht aan wie dan ook.  Beschouw dit schrijven als een “gele kaart”.

Wij willen dan ook oproepen aan iedereen om je te gedragen binnen en buiten het speelveld.

Durf elkaar hierop aan te spreken!

Samen is het onze verantwoordelijkheid dat iedereen zich moet gedragen binnen de gestelde regels.

 

Namens het bestuur.

Secretaris J.Cleveringa