~Afronding Vrienden van RZB 2018~

Inmiddels zijn de eerste aanschaffingen (buitenmeubilair) in het kader van ‘verbetering van de sfeer (doel 2018) rondom het sportpark’ gedaan. Dit jaar zal de afronding/betaling van de Vrienden van 2018 op een andere manier verlopen.

Een enkeling van jullie heeft al contant betaald via de kassa de afgelopen maanden. De overige deelnemers krijgen binnenkort een factuur via de club. Dit is een betere manier t.o.v. voorgaande jaren, aangezien het beter te administreren is.

Zodra de overige betalingen binnen zijn, gaan we van start met 2019 en de bekendmaking van het doel van dit jaar. Tot snel, groet Patrick & Wim.