Kascontrole uitgevoerd

Geachte leden van Rood Zwart Baflo,

 

Helaas kunnen we in verband met de heersende pandemie nog steeds geen Algemene Ledenvergadering uitschrijven. Nu gebeurt er natuurlijk op voetbalgebied in de afgelopen en huidige tijd niet zoveel, maar als bestuur willen we graag verantwoording naar de leden afleggen.

Omdat er natuurlijk, vooral op financieel vlak wel zaken doorlopen, hebben we gemeend toch een kascontrole plaats te laten vinden. Deze kascontrole dient te worden uitgevoerd door de kascommissie. Deze kascommissie is op de laatstgehouden jaarvergadering door de leden benoemd en bestaat uit Baukje Zijlstra en Willem Jan Rispens. De kascontrole heeft afgelopen woensdag 13 januari 2021 in het bijzijn van de penningmeester en Ewoud Dijkman plaatsgevonden. Ewoud ondersteunt de vereniging in de financiële zaken.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De commissie zal op de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden voorstellen om het bestuur decharge te verlenen. Tijdens deze ALV zullen we, samen met Ewoud, een uitgebreidere toelichting over de financiën geven.

Het bestuur