Onderhoud velden

ONDERHOUD VELDEN

Op donderdag 2 mei worden alle velden belucht door Bouma sport en bij goede weers- en terreinomstandigheden worden de velden behandeld tegen onkruid.

In mei en juni zal het groot onderhoud plaatsvinden van de velden.

In het najaar wordt er bezand en vertidraineren.

Zodra de velden gesloten worden, zal dit op de site vermeld worden.

Bestuur Rood Zwart Baflo