Protocol lief en leed

Protocol Lief en leed

Het protocol Lief en leed geeft richtlijnen bij bijzondere gebeurtenissen als geboorte, huwelijk, jubilea, (ernstige) ziekte, (ziekenhuis-)opname, operatie en overlijden.

Het bestuur van voetbalvereniging probeert zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te schenken bij dergelijke gebeurtenissen, maar heeft ook de oren en ogen van haar leden nodig, zodat de kans dat een gebeurtenis over het hoofd wordt gezien zo klein mogelijk blijft.


Art
1. Overlijden van leden

– De voorzitter zoekt contact met de nabestaanden

– Namens het bestuur wordt een rouwkaart gestuurd

– Er wordt een rouwadvertentie geplaatst in lokale krant (in het geval van actieve leden, ereleden, leden van verdienste, (oud) bestuursleden en vrijwilligers in functie)

– Er wordt een In Memoriam geplaatst op de website*

– Eén of meerdere bestuursleden zijn aanwezig bij de begrafenis/crematie*

– Bij thuiswedstrijden wordt voorafgaand aan de aftrap een minuut stilte in acht genomen*

* In overleg tussen de voorzitter en de nabestaanden wordt afgesproken of dit op prijs wordt gesteld

Bij het overlijden van een aanverwant van het op dat moment actieve lid (kind, ouder, partner) wordt er een rouwkaart gestuurd namens het bestuur.

 

Art 2. Ernstige, langdurige ziekte en/of langdurige (ziekenhuis-)opname/operatie

– Namens het bestuur wordt een beterschapskaart gestuurd

– Er wordt een bezoek gebracht aan de zieke door één of meerdere bestuursleden of leden van de jeugdcommissie (indien het een jeugdlid betreft)

– Er wordt bij het bezoek een geschenk meegenomen in het geval van een volwassen lid. Betreft het een jeugdlid, dan wordt afgestemd met de ouders/verzorgers wat een passend geschenk is

 

Art 3. Geboorte of huwelijk

– Namens het bestuur wordt een felicitatiekaart gestuurd

– In het geval van geboorte wordt een klein en passend geschenk gegeven

 

Art 4. Jubileum

In dit geval wordt met jubileum bedoeld het bereiken van 25-, 40-, 50-, 60-, of 65-jarig lidmaatschap van voetbalvereniging RZB (of de verenigingen vv Marcia en sv CSB)

– Namens het bestuur wordt de jubilaris schriftelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de huldiging tijdens de nieuwjaarsreceptie van het jaar waarin het jubileum plaatsvindt

– De jubilaris ontvangt een geschenk en een dankwoord van de voorzitter

– Een week vóór de jubileumdatum wordt er namens het bestuur een felicitatiekaart gestuurd

 

Indien je een gebeurtenis hebt, die onder één van de bovenstaande noemers valt, laat dit dan weten aan het bestuur via de website www.roodzwartbaflo.