Rob Tichelaar ook komend seizoen trainer van de 2e selectie.

Het bestuur is blij bekend te kunnen maken dat Rob Tichelaar ook het komend seizoen trainer is van de 2e selectie. Daarmede trekken we de ingezette lijn van het afgelopen seizoen door.
Na enkele kwakkelende jaren van het 2e elftal waarbij het spelplezier te wensen overliet hebben we het afgelopen seizoen ingezet op het selecteren van spelers voor de 2e selectie. Dat heeft goed uitgepakt. Dat was te zien in de trainingsopkomst en ook in de resultaten. Het spelplezier is er significant beter op geworden. Daar waren en zijn we heel blij mee. We hebben aan Rob gevraagd deze opgaande lijn door te zetten en zo mogelijk te verbeteren. Doel is dat het niveauverschil tussen de 1e en 2e selectie nog verder wordt verkleind.

We hebben de volgende afspraken gemaakt:

– in overleg met onze twee trainers Dick Scholtens en Rob Tichelaar wordt een 1e en 2e selectie samengesteld. ( vergelijkbaar met het afgelopen seizoen)
– op donderdagavond is er technisch overleg waarbij de elftallen worden samengesteld ( zaterdag 1,2 en 3 en zondag 2)
– in principe bevatten de selectie voor het 1e en 2e elftal elk 14 spelers
– Pieter Buma coördineert als technisch coördinator bovenstaande

Het bestuur.