Rood Zwart Baflo en verduurzaming

Rood Zwart Baflo wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming. Naast dat het onze eigen ambitie is, maakt verduurzaming ook deel uit van de sponsorovereenkomst met de Rabobank. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van De Groene Club. De Groene Club is opgericht door de KNVB om alle sportverenigingen in Nederland te verduurzamen. Hier kun je verdere informatie vinden over De Groene Club.

De Groene Club heeft ons sportpark gescand en een energieadvies opgemaakt. Uit dit advies bleek dat we niet alleen minder energie kunnen gaan gebruiken, maar dat deze energiebesparing ons tevens een behoorlijke kostenbesparing op gaat leveren.

Het advies is om de kleedruimtes, ballenhok , toiletten en technische ruimte van het kleedgebouw te voorzien van ledverlichting. Dit zal dan een besparing van ongeveer 50% opleveren. Deze investering hebben we inmiddels uitgevoerd, alle verlichting is daar in led uitgevoerd. Daar hebben we zelf nog een maatregel aan toegevoegd, namelijk het aanbrengen van bewegingsschakelaars. Dit betekent dat de verlichting alleen maar brandt als het echt moet. Bijna alle schakelaars zijn verwijderd, de verlichting schakelt zichzelf in en als er geen beweging in de ruimte is schakelt het systeem de verlichting na korte tijd uit. Op enkele plaatsen zit de schakelaar er nog wel, maar is deze buiten werking gesteld. Dit omdat de schakelaar deelt uitmaakt van een combinatie met een stopcontact.

Als service voor de teams hebben we in elke kleedkamer een stopcontact aangebracht zodat niet meer met een verlengsnoer hoeft te worden gewerkt om de zo ‘broodnodige’ muziek ten gehore te brengen.

Voor het clubhuis is tevens geadviseerd om ledverlichting aan te brengen. In de kantine hadden we dat al in een eerder stadium gedaan, maar in alle andere ruimtes is nu ook ledverlichting aangebracht. In de opslagruimte van de keuken/kantine is daarnaast ook een bewegingsmelder aangebracht. Dit betekent dat de bekende schakelaar er nog wel is, maar niet meer functioneert.

In en om de TV hebben we een zogenaamde standby killer aangebracht. Herhaaldelijk bleek dat de TV zichzelf inschakelde en dagenlang bleef branden. Andere apparaten zoals voor Clubtv bleven eveneens aanstaan zonder dat we ze gebruikten. Deze apparaten worden nu uitgeschakeld als de kantine wordt gesloten. De besparing in het clubhuis zal lager uitvallen omdat we daar al spaarlampen gebruikten. Led is evenwel nog zuiniger. De terugverdientijd zal daar iets langer duren.