Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel,

Al een lange tijd kunnen we ons geliefd voetbalspel niet spelen en we weten op dit moment niet wanneer dat wel weer het geval is. Dit betekent niet, dat de vereniging helemaal stil ligt. Een aantal zaken lopen natuurlijk gewoon door zoals het voldoen van onze financiële verplichtingen. Immers de vaste lasten zoals huur, energielasten, verzekeringen, loonkosten trainer, verplichtingen aan de KNVB en andere zaken moeten wel betaald worden. Daarom zijn we blij dat de meeste leden hun contributie al hebben betaald. We krijgen weinig vragen van leden over de contributieverplichting ondanks dat er niet gevoetbald kan worden. Een klein aantal leden hebben hun contributieverplichting nog niet voldaan en we vragen deze leden vriendelijk maar wel dringend om hun contributie te betalen, zodat het bestuur de verplichting van de vereniging naar derden kan nakomen.

 

We kunnen gelukkig ook gebruik maken van een aantal overheidsmaatregelen nu er niet gevoetbald kan worden. We hebben een trainer in dienst die, ondanks dat er niet gevoetbald en getraind kan worden, contractueel recht heeft op zijn salariskosten. Daarvoor ontvangen we een gedeeltelijke vergoeding. Daarnaast worden we gedeeltelijk gecompenseerd vanwege de forse teruggang in kantine inkomsten. Ewoud Dijkman en zijn bedrijf Dijkman AC helpen ons daar heel goed bij en we zijn Ewoud dan ook veel dank verschuldigd.

 

In verband met de maatregelen vanwege de pandemie kunnen we nog steeds geen ledenvergadering houden. Wel krijgen we daar vragen over, maar dat gaat voorlopig helaas niet lukken. Omdat we het belangrijk vinden dat het bestuur met name gecontroleerd worden op de financiële gang van zaken hebben we wel de jaarlijkse kascontrole laten doen. Over deze kascontrole maar ook als u als lid van Rood Zwart Baflo informatie wilt over andere zaken die de vereniging aangaan kunt u het bestuur vragen om uitleg. Emailadressen en telefoonnummers van bestuursleden zijn te vinden op de website, maar u kunt uw vraag ook stellen op: info@roodzwartbaflo.nl

 

De pandemie maatregelen zijn iets verruimd. We hopen dat deze maatregelen over niet al te lange termijn meer ruimte zal geven zodat we weer kunnen voetballen. Op onze website zullen we onze leden daarvan op de hoogte houden.