Van het bestuur

Op donderdag 20 juni heeft de eerste bestuursvergadering plaatsgevonden in de nieuwe samenstelling zoals die op de ledenvergadering is besloten. Een van de onderwerpen die aan de orde kwam is de taakverdeling binnen het bestuur. Deze was nodig doordat Jan Bolt is afgetreden als voorzitter en in die functie is vervangen door Piet Wieringa. Door het toetreden van Pieter Buma konden zaken beter en evenrediger worden verdeeld. De voor de leden belangrijkste taken noemen we hier:

Voetbaltechnische zaken                – Pieter Buma

Onderhoudstechnische zaken       – Henk Dijkstra

Materialen                                        – Cor Schierbeek en Jan Bolt

Sponsoring                                       – Jan Bolt

SJO Het Hogeland                          – Cor Schierbeek

Voor de uitgebreide taakverdeling verwijzen we je graag naar onze website.