Voorzitterschap Rood Zwart Baflo

Beste leden van Rood Zwart Baflo,

Per mail heeft Piet Wieringa, op 18-2-2022 het bestuur te kennen gegeven per onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter neer te leggen.
Als bestuur hebben wij besloten om te trachten met een tussenoplossing te komen.
Zolang de functie voorzitter niet is ingevuld zullen Henk Dijkstra en Jacob Cleveringa de taken zo goed als mogelijk, op zich nemen. Dit tot de volgende algemene ledenvergadering.

Secretaris Jacob cleveringa.