Vrijwilligers spaarplan

Beste leden/ vrijwilligers/ouders van Rood Zwart Baflo,

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2019 is op voorstel van het bestuur het besluit genomen om tot het instellen van het vrijwilligers spaarplan over te gaan.

Met dit spaarplan kan men, mits men zich laat registreren, middels een spaarplanformulier, punten verdienen waarmee een spaartegoed wordt opgebouwd. Elk punt levert €.1,00 op, die men individueel of voor een team kan sparen, waardoor b.v. teamuitjes gesponsord worden. De spaarplanformulieren kun je in de kantine verkrijgen. Nadat je het formulier hebt ingevuld lever je het in bij Jan Bolt of Cor Schierbeek. Jan en Cor houden bij wie wat doet en wanneer.

Houdt er wel rekening mee dat bij individueel sparen de uitbetaling als vrijwilligersvergoeding zal worden aangemerkt.

Spelregels voor het meedoen aan het spaarplan:

– Deelname per team of individueel

– 1 punt levert € 1,- spaartegoed op