Vrijwilligers spaarsysteem

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 25 juni jl. is besloten om de pilot met betrekking tot het vrijwilligers spaarsysteem niet te continueren. Daar zijn twee redenen voor:

het systeem heeft niet meer vrijwilligers opgeleverd zoals het doel van het systeem was
het systeem sloeg een te groot gat in de begroting.

De afgelopen jaren hebben we rode cijfers moeten schrijven of met andere woorden was er steeds een behoorlijk financieel tekort. Daar moet een einde aan komen. Gelukkig laat de huidige begroting, zonder het spaarsysteem, een mooi begroot overschot zien. Maar dat moet ook. Daarnaast hebben we een aantal wensen met betrekking tot verbetering van de accommodatie die ook geld gaan kosten.

Er zijn nog vrijwilligers die nog een bedrag vanuit het spaarsysteem tegoed hebben. Het zou mooi zijn als deze vrijwilligers het voorbeeld van het bestuur en andere leden gaan volgen en dit tegoed bij de club te laten staan.

Maar natuurlijk heb je, als je dat wilt, recht op je tegoed. Daarom heb je tot 1 oktober 2021 de tijd om dit tegoed op te vragen cq het tegoed aan het door jou gekozen doel te besteden. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar info@roodzwartbaflo.nl