We gaan weer trainen!

We gaan weer trainen !!!

Nu het kabinet de covid-19 maatregelen iets heeft versoepeld gaan we vanaf 3 maart a.s. weer starten met de trainingen voor de senioren (dames en heren).

Natuurlijk houden we ons daarbij aan de geldende voorschriften. We hebben met de trainers van de 1e, 2selectie en van de dames afgesproken te gaan kijken in welke vorm deze trainingen worden gegoten. Leiders en trainers krijgen lijsten waarop vermeld is in welke leeftijdsgroep de spelers/speelsters vallen. De spelers/speelsters krijgen bericht van de trainers en leiders waarin wordt vermeld hoe en wanneer ze kunnen gaan trainen. We hebben de trainers gevraagd ook rekening te houden met de spelers/speelsters die ouder zijn dan 26 jaar.

Het is van belang dat we, ook tijdens de trainingen, ons houden aan de geldende voorschriften. De tekst van het nieuwe voorschrift met betrekking tot sport luidt:

Buiten sporten

Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband, maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar. 

Daarnaast gelden de volgende voorschriften:

De kleedkamers zijn gesloten (dus thuis sportkleren aan en thuis douchen)
De kantine is gesloten
Publiek is niet welkom
Was je handen ‘stuk’
Nies in je elleboog
Schud geen handen
Houdt 1,5 meter afstand
Heb je klachten dan blijf je thuis
Laat je testen als je klachten (ook lichte klachten) hebt voordat je weer op de training komt en blijf thuis tot je de uitslag hebt
De avondklok blijft van kracht, hier zal rekening mee gehouden worden qua trainingstijden.