In het najaar van 1999 hebben een aantal leden van de voormalige voetbalverenigingen v.v. Marcia en c.v. CSB de hoofden bij elkaar gestoken om te kijken of het haalbaar was om in de toekomst te bouwen aan een nieuwe voetbal-vereniging in Baflo. In het najaar van 2000 kon er aan de leden van beide verenigingen een plan worden gepresenteerd om de nieuwe vereniging v.v. Rood Zwart Baflo op te richten. Tijdens de ledenvergadering is toen unaniem besloten tot de definitieve oprichting van de nieuwe vereniging. Het bouwen kon gaan beginnen en al snel werd duidelijk dat er een breed draagvlak was voor alle activiteiten die de oprichting met zich mee bracht en op 12 juni 2001 kon de oprichtingsakte worden getekend. Al snel bleek dat het een hele klus was om alles in goede banen te krijgen. Hierbij zijn veel vrijwilligers betrokken geweest. Het bouwen aan de nieuwe vereniging heeft dan ook niet stil gestaan. We kunnen na 15 jaar v.v. Rood Zwart Baflo best noemen dat we met elkaar trots mogen zijn op wat nu v.v. Rood Zwart Baflo betekent voor het dorp Baflo e.o. Ook het digitale tijdperk heeft binnen de KNVB een voorgang geboekt en ook v.v. Rood Zwart Baflo heeft ook zijn weg gevonden in het digitale tijdperk. Dit lijdt tot steeds zoeken naar verbeteringen in 2007 is de website van v.v. Rood Zwart Baflo in gebruik genomen. Al snel blijkt dat een goede website valt en staat bij het beheren van de site. Al geruime tijd bestond er de wens om een geheel vernieuwde website te bouwen met alle nieuwe verbeteringen wat in onze mogelijkheid ligt. Het is dan ook gelukt om voor aanvang van de competitie van 2016/2017 de nieuwe website van v.v. Rood Zwart Baflo online te zetten.

Ik wens een ieder heel veel plezier met de vernieuwde website van de v.v. Rood Zwart Baflo.

Voorzitter v.v. Rood Zwart Baflo


Bekijk hier de statuten.