Bestuursleden

NaamE-mailTel.nr.Functie
Piet Wieringapiet.wieringa@home.nl06 – 523 98 759Voorzitter
Jacob Cleveringasecretaris@roodzwartbaflo.nl06 – 225 69 716Secretaris
Harma Schierbeekpenningmeester@roodzwartbaflo.nl06 – 10 91 34 19Penningmeester
Jan Stavengawedstrijdsecretaris@roodzwartbaflo.nl06 – 120 44 266Wedstrijdsecretaris
Ledenadministratie
Henk Dijkstrahenk-dykstra@ziggo.nl06 – 102 35 542Onderhoud
Cor Schierbeekcopier@kpnplanet.nl06 – 558 02 079Sponsoring
SJO ’t Hogeland
Jan Boltsalon1898@live.nl06 – 13225959Activiteiten
Sponsoring
Pieter Bumaptrbuma@gmail.com06 – 236 19 692Lid
Jolanda Bolhuisbolhuis1@home.nl06 – 22773439Kantine
SJO ’t Hogeland

Andere belangrijke nummers:

NaamE-mailTel.nr.Functie
Renger Dijkmanrengerdijkman@live.nl0595 – 42 46 21
06 – 538 88 974
Consul v.v. RZB
Jan Stavengawedstrijdsecretaris@roodzwartbaflo.nl06 – 120 44 266Leden Administratie
Kantine0595 – 42 23 81

Taakverdeling bestuur

Piet Wieringa: voorzitter,

Laurentiusstraat 19, 9953 PS, Baflo,  M: 06-52398759,  E: piet.wieringa@home.nl

Periodiek aftredend in 2022.   Bestuurslid vanaf 2019

 • Algemene leiding
 • Contacten met derden (KNVB – Gem. Het Hogeland – verenigingen).
 • Woordvoerder en PR

Harma Schierbeek: penningmeester

Dr. Noorderwierstraat 36,  M: 06 10 91 34 19 ,  E: penningmeester@roodzwartbaflo.nl

Periodiek aftredend in 2020 .   Bestuurslid vanaf 2017

 • Financiele zaken
 • Stelt financiele jaarverslag, begroting en budgetten op  (ALV)

Jacob Cleveringa : Secretaris

Sijtsmaweg 15, 9953 PR, Baflo, M: 06-22569716, E: secretaris@roodzwartbaflo.nl

Periodiek aftredend 2022.   Bestuurslid vanaf 2013

 • Administratieve zaken, dagelijkse correspondentie, bijhouden inkomende en uitgaande stukken
 • Opstellen agenda en uitschrijven vergaderingen
 • Stelt jaarverslag op, en houd overzicht bij van gebeurtenissen vereniging

Jan Stavenga: wedstrijdsecretaris + Ledenadministratie

Meijmaweg 30, 9955 VD, Rasquert,  M: 06-12044266    E: wedstrijdsecretaris@roodzwartbaflo.nl

Periodiek aftredend in 2020   Bestuurslid vanaf  2005

 • Het verwerken van de wedstrijden op de site van Rood Zwart en SJO ’t Hogeland
 • Het verwerken en onderhouden ledenbestand
 • Onderhoud site van Rood Zwart en SJO ’t Hogeland

Cor Schierbeek: Vicevoorzitter – Jeugdzaken SJO ’t Hogeland – Materialen

Dr. Noorderwierstraat 36, 9953 SW, Baflo,  M: 06-55802079,  E: copier@kpnplanet.nl

Periodiek aftredend in 2020,   Bestuurslid vanaf  2011

 • uitschrijven jeugdcommissievergaderingen en voorzitten
 • contacten ouders – leiders SJO ’t Hogeland
 • Afgevaardigde vanuit bestuur in kantine commissie

Henk Dijkstra: onderhoud

Patrijd 1, 9953 TN, Baflo,  M: 06-10235542,  E: henk-dijkstra@ziggo.nl

Periodiek aftredend in 2021   Bestuurslid vanaf 2011

 • verzorging velden in overleg met de medewerkers
 • beheer gebouwen + vaste delen in overleg met verantwoordelijke personen

Jan Bolt: Activiteiten en sponsoring

Dr. Posthumuslaan 5, 9967 PM, Eenrum M: 06-13225959,  E: salon1898@planet.nl

Periodiek aftredend in 2022. Bestuurslid vanaf 2013

 • organiseren van activiteiten
 • sponsoring
 • materialen

Pieter Buma: 

Dr. G. v.d. Molenstraat 30, 9953 SK, Baflo, M: 06-23619692,  E: ptrbuma@gmail.com

Periodiek aftredend in 2022. Bestuurslid vanaf 2019

 • Voetbaltechnische zaken

Jolanda Bolhuis: 

Lewestraat 5, 9953 PT, Baflo, M: 06-22773439, E: bolhuis1@home.nl

Periodiek aftreden in 2023. Bestuurslid vanaf 2020

 • Kantine
 • SJO ’t Hogeland