Bestuursleden:

NaamE-mailFunctie
VacatureVoorzitter
Joram Sportelsecretaris@roodzwartbaflo.nlSecretaris
Website beheer
Archiefdienst
Afgevaardigde Zaterdag 2
Sponsoring Commissie
Cor Schierbeekpenningmeester@roodzwartbaflo.nlPenningmeester
Henk Dijkstrahenk-dykstra@ziggo.nlOnderhoud
Pieter Bumaptrbuma@gmail.comAfgevaardigde Zondag 2
Jolanda Bolhuisbolhuis1@home.nlKantine Commissie
Secretaris SJO ’t Hogeland
Mark van Zantenmarkivz@hotmail.comTechnische Commissie
Sponsoring Commissie
Willem Jan Rispens (potentieel lid)wjrispens@hotmail.com
roodzwartbafloarchief@gmail.com
Afgevaardigde Zaterdag 3
Archiefdienst
Website beheer

Overige:

NaamE-mailTel.nr.Functie
Michiel Bulthuism.a.bulthuis@ziggo.nl06 51 92 67 59Wedstrijd secretaris
Kees Buma06 22 51 74 81Consul RZB
Ronnie AfmanFotograaf RZB
Libertus KnolFotograaf RZB
Kantine0595 – 42 23 81Kantine RZB

Taakverdeling bestuur

Roelf Beukema: Voorzitter,

  M:, 06-53178857,  E: beukema2@kpnplanet.nl

 • Algemene leiding
 • Contacten met derden (KNVB – Gem. Het Hogeland – verenigingen).
 • Woordvoerder en PR

  Joram Sportel: Secretaris

 M: , E: secretaris@roodzwartbaflo.nl

Periodiek aftredend.   Bestuurslid vanaf 2023

  • Opstellen agenda en uitschrijven vergaderingen
  • Stelt jaarverslag op, en houd overzicht bij van gebeurtenissen vereniging
  • Secretaris senioren
  • Administratieve zaken, dagelijkse correspondentie, bijhouden inkomende en uitgaande stukken

Cor Schierbeek: penningmeester + Jeugdzaken SJO ’t Hogeland – Materialen

Dr. Noorderwierstraat 36,  M: 06 55802079 ,  E: penningmeester@roodzwartbaflo.nl

Periodiek aftredend in 2024 .   Bestuurslid vanaf 2017

 • Financiele zaken Rood Zwart Baflo
 • Stelt financiele jaarverslag, begroting en budgetten op  (ALV)
 • uitschrijven jeugdcommissievergaderingen en voorzitten
 • contacten ouders – leiders SJO ’t Hogeland

Mark van Zanten:

Kievit,  M: 06-41940048, E: markivz@hotmail.com

Periodiek aftredend in 2025   Bestuurslid vanaf 2022.

Vertegenwoordiger bestuur in Technische Commissie

Voetbaltechnische zaken


Henk Dijkstra: onderhoud

Patrijs 1, 9953 TN, Baflo,  M: 06-10235542,  E: henk-dijkstra@ziggo.nl

Periodiek aftredend in 2024   Bestuurslid vanaf 2011

 • verzorging velden in overleg met de medewerkers
 • beheer gebouwen + vaste delen in overleg met verantwoordelijke personen

Pieter Buma: 

Dr. G. v.d. Molenstraat 30, 9953 SK, Baflo, M: 06-23619692,  E: ptrbuma@gmail.com

Periodiek aftredend in 2022. Bestuurslid vanaf 2019

 • Vertegenwoordiger bestuur zondag 2

Jolanda Bolhuis: 

Lewestraat 5, 9953 PT, Baflo, M: 06-22773439, E: bolhuis1@home.nl

Periodiek aftreden in 2023. Bestuurslid vanaf 2020

 • Vertegenwoordiger bestuur in kantinecommissie
 • SJO ’t Hogeland
 • Wedstrijdsecretaris SJO ’t Hogeland