Ereleden:

Hans Wietsma (2003)                               Cor Schierbeek  (2020)
Derk Meinema † (2005)                            Jan Stavenga (2020)
Martin van Duinen (2005)                        Jacob Cleveringa (2022)
Lucas Bolhuis † (2005)
Johannes Pool † (2005)
Tjasse Dopma †
Jan Bolt (2010)

Lid van verdienste:

Cor Luxen (2009) Baukje Zijlstra (2012)
Pietie de Graaf- Vos (2010) † Cor Schierbeek (2017)
Renger Dijkman (2011) Jan Stavenga (2017)
Theo Kruizenga (2011) Klaas Danhof (2018)
Margreet Ham (2012) Jaap de Vries (2018)
Imie Smit (2012)  Henk Dijkstra (2019)
Hilda Kruizenga (2012) Jolanda Bolhuis (2023)