Dames 7×7 en heren 35+ uit competitie

Het bestuur heeft helaas het besluit moeten nemen om de Dames 7×7 en de heren 35+ uit de competitie te nemen. De reden is dat de meeste speelsters en spelers het op dit moment niet verantwoord vinden om in een toernooivorm, gedurende ongeveer 3 uren, in een groep van 50 tot 60 deelnemsters/deelnemers op een sportcomplex bij elkaar te zijn. Ze vinden het besmettingsrisico te groot, zeker in relatie tot hun werkkring.

Het bestuur begrijpt niet alleen deze redenatie maar ondersteunt deze keuze volledig.

Het bestuur heeft aan de KNVB al enkele weken geleden, toen de oplopende besmettingscijfers mbt Covid-19 nog een minder stijgende lijn lieten zien, verzocht om de toernooivorm om te zetten naar enkele wedstrijden omdat er dan veel minder deelnemers tegelijk aanwezig zijn. De KNVB is daar niet op ingegaan met de opmerking dat de regels het toelaten om in toernooivorm te blijven voetballen.

Ook nu laat de overheid deze toernooivorm nog steeds toe. Het bestuur is van mening dat zowel de overheid als de KNVB zich kennelijk onvoldoende beseffen dat veel leden van de KNVB zich ernstig zorgen maken over besmettingsrisico’s in deze competitievorm.

Tot slot: Met name de dames hebben de wens te kennen gegeven om toch te kunnen blijven voetballen in de 7x 7 wedstrijden, maar dan steeds een enkele wedstrijd per avond. Rood Zwart Baflo gaat daarom andere vereniging benaderen of deze wens ook bij deze verenigingen leeft. De KNVB heeft aangegeven dat, als er genoeg teams zijn (b.v. 5 a 6 teams), er een vervangende competitie te organiseren is. Daarnaast gaan we in overleg met de heren 35+ of dit ook voor deze groep een mogelijkheid is.